แบตเตอรี่ AED, แผ่น Electrode-AED Battery, AED Electrode Pads

แบตเตอรี่ AED, แผ่น Electrode

(AED Battery, AED Electrode Pads)

แบตเตอรี่ แผ่นนำไฟฟ้า AED หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ

จำหน่าย AED Battery, แผ่นแปะนำไฟฟ้า (Electrode PAD) AED ยี่ห้อต่างๆ อาทิ:

  • Heart Guardian (Radian Q Bio)
  • ZOLL AED Battery (ZOLL AED PLUS, AED 3 Battery)
  • Phillips AED
  • NIHON KOHDEN (Cardiolife)
  • PriMedic AED
  • Heart Science
  • SaverOne
  • AED Four
แผ่นนำไฟฟ้า ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อใช้แปะผู้ป่วยแล้วควรทำการเปลี่ยนใหม่โดยทันที มิฉะนั้นวัสดุอาจเสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ครั้งต่อไป

ส่งรูปแบตเตอรี่/แจ้งรุ่น ขอราคา มาที่

LINE : @supervac
Email : info@supervac.co.th

แบตเตอรี่ AED, Paddle, Electrode Pads, แผ่นอิเล็คโทรด AED, แผ่นนำไฟฟ้า, AED Battery, ZOLL, Nihon Kohden, Radian Heart Guardian, AED Four, Phillips AED

สนใจรับบริการ/สอบถามเพิ่มเติม :

LINE : @supervac
Phone : 081-349-2266
Email : info@supervac.co.th